تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 28 زیست شناسی: ساختار فلوئم

چکیده
توزیع طولانی مسافت assimilateها(مواد جذبی) در گیاهان عالی در سیستم مجرای غربالی  مرکزی فلوئم رخ می دهد. عموما پذیرفته شده که جریان assimilates توسط یک اختلاف فشار که به صورت اسمزی تولید می شود و حدود 80 سال قبل توسط   Ernst Mu¨ nch  پشنهاد شد، هدایت می گردد.در بین سال های 1960 و 1980 ، بعد از اینکه تصاویر میکروسکوپ الکترونیی نشان داد که مجراهای غربالی دارای موانعی هستند که جریان منفعل را متوقف می کند، فرضیۀ جریان فشار با چالش و بحث مواجه شد.این امر منجر به پیشنهاد مکانیسم های جابجایی گوناگون شد.بااینحال،اکثر پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که موانع موجود در مسیر مجرای غربالی به دلیل مصنوعات آماده سازی است.پشرفت های اخیر در زمینۀ تصویر برداری زیستی(bioimaging) توانایی ما در مطالعۀ فلوئم را به طور قابل توجهی بیشتر کرده است.دود از انتظار است که مطالعات بافت زنده فرضیۀ فشار-جریان را بار دیگر به چالش بکشاند.در این مطالعه، ما بررسی های فعلی درمورد ساختار و نقش فلوئم را به صورت خلاصه بیان خواهیم کرد و تأثیر آن بر آگاهی و درک ما از انتقال طولانی مسافت در فلوئم را توضیح خواهیم داد.

کلید واژه ها: فلوئم، عناصر غربالی، انتقال طولانی مسافت، فرضیۀ جریان فشار Munch، تصویربرداری با تفکیک بالا، فوریسوم ها، اتاقک های رزوفر میکروسکوپقیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )