تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 15 زیست شناسی: فعالیت پروتئاز گردۀ آلرژی زای Cedar, Cypress, Juniper, Birch and Ragweed

چکیده:
زمینه: گرده محرک مهم تورم غشاء مخاط بینی، ورم ملتحمه و آسم میباشد و علاوه بر این در آماس سطح پوست نیز نقش دارد.  با وجود اینکه مطرح میشود که فعالیت پروتئازی ناشی از منابع آلرژی مانند ذرات ریز ،حساسیت وآلرژی زایی رابیشتر می کند، اما اطلاعات کمی در این باره از گرده های آلرژی زا مانند گردۀ cedar ژاپنی و cypress ژاپنی وجود دارد. این درخت ها عامل اصلی تب یونجه در ژاپن میباشند.

روش ها:
ما فعالیت پروتئازی ناشی از گردۀآلرژی زای cedar, Japanese cypress ژاپنی و juniper کوه Rocky که متعلق به خانوادۀ Cupressaceae_Taxodiaceae است و birch سفید و ragweed کوتاه رابااستفاده از سوبستره های سنتتیک و بازدارنده های مختص طبقه را تجزیه و تحلیل کردیم.

نتایج:
ما متوجه شدیم که گردۀ سه عضو خانوادۀ Cupressaceae_Taxodiaceae که دارای فعالیت پروتئاز سرین میباشد، و گردۀ birch سفید و ragweed کوتاه که نه تنها فعالیت پروتئاز سرین بلکه فعالیت پروتئاز سیستئین نیز دارد، و هر 5 نوع گردۀ تست شده که حداقل یک نوع پروتئاز سرین دارند، حساسیتشان به بازدارندۀ مختص پروتئاز سرین نسبتا کم است واینکه محتوی و قابلیت رهاسازی پروتئازهای گرده ایی تست شده در مطالعۀ حاضر بر اساس خانوادۀ گیاه متفاوت بود.

نتیجه گیری:گرده های آلرژی زای مربوطه که در مطالعۀ حاضر از نظر بالینی تست شدند،  قابلیت آزادسازی آندوپپتیدازهای سیستئین و سرین را داشتند. اطلاعات موجود در مورد گسترۀ فعالیتهای آندوپپتیداز این دانه های گرده ایی آلرژی زا برای بررسی و تحقیق در مورد مشارکت آنها در بیماریزایی آلرژی ها مفید وموثر خواهد بود.


کلیدواژه ها: birch، پروتئاز سیستئین، cedar ژاپنی،  cypress ژاپنی، juniper، آلرژی گرده، بازدارندۀ پروتئاز، فعالیت پروتئولیتی، ragweed، پروتئاز سرین
قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )