تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 13 زیست شناسی: ISSR (تكرارها توالی سادۀ اینتر) به عنوان نشانگرهای ژنتیكی در Noctuids(Lepidoptera)

شناسایی ریزماهواره ها در بین Lepidoptera بسیار ضعیف بوده است. ما نشان داده ایم كه انجام ISSR اكان پذیر است و كاربردپذیری آنها در تغییر specific-interو intra در برخی جمعیت های Noctuids را نشان خواهیم داد.
Lepidoptera نسبت به تغییرات آب و هوایی و زیستگاه حساس هستند.ما جمعیت های Noctuid را در زیستگاه های طبیعی و disturbed در Pyrenees كشور فرانسه آنالیز می كنیم.ما سعی كردیم كه به یك روش چندبعدی قابل استفاده در تعین گونه ها دست یابیم تا بدین ترتیب تفاوت های ژنتیكی جزئی در ژنوم هستۀ بید(moth) را نشان دهیم.
در مقایسه با سایر حیوانات، مطالعات ریزماهواره ایی نسبتا كمی بر روی  Lepidoptera انجام گرفته است. تنها چند مطالعه ایت كه بر روی ISSRكار كرده اند.یكی از دلایل آن ان است كه تصور میشده  كه ریزماهوارها در Lepidoptera وجود ندارد یااینكه به ندرت یافت می شوند. بااینحال،Meglecz و Solignac(1998) و Happer و دیگران مكان تكرارها را در ریزماهواره های حشرات با موفقیت تعیین كردندn(CA ).
ما دریافتم كه :1) پرایمر n(CA ) بیشترین پروفایل های اطلاعات را ارائه می دهد 2) پروفایل های DNA بین گونه ها اساسا با هم فرق دارد 3) از مقایسۀ پروفایل های ISSR می توان برای مطالعۀ تغییر intra و inter با موفقیت استفاده كرد.قیمت ترجمه فارسی: 5000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )