تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 11 زیست شناسی: ریزتكثیر و گلدهی آزمایشگاهی در Pentanema indicum Ling

چكیده
ما در این مطالعه ریزتكثیر (micropropagation) و اهمیت طبی گیاه Pentanema indicum را بررسی كردیم.ماكسیمم تكثیر كالوز در محیط كشت MS بامكمل mg l_1 BAP و 1.0 mg l_1 IBA بدست آمد. بهترین احیاءی شاخه (19_1.0) در مدت 5 هفته بعد از كشت كالوز در محیط MS اصلاح شده با 4.0 mg l_1 BAP و 1.0 mg l_1 IAA حاصل شد.آغاز شاخۀ چندتایی مستقیم نیز از نوك شاخه و جداكشت های گره ایی در حضور BAP و IAA نیز بدست آمد.افزودن آدنین سولفات (1.0 mg l_1) باعث افزایش تكثیر شاخه شد. شاخه های احیاء شده در محیط MS حاوی 2.0 mg l_1 IBA بهترین ریشه زنی را داشتند. شاخه های متعدد احیاء شده از كالوز،نوك شاخه و جداكشت های گره ایی(90%) در محیط كشت MS سفت شده با 2.0 mg l_1 IBA در آزمایشگاه گل دادند. گیاهچه ها سازگاری خوب با شرایط خاك حاصل كردند و میزان ماندگاری 96% بود.

كلیدواژه ها: Asteraceae، كشت كالوز، احیاءی مستقیم، گلدهی آزمایشگاهیقیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )