تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 3 علوم سیاسی: توسعه نوین در حقوق بین الملل محیط زیست با تأكید بر كنوانسیون حقوق بهره برداری از آبراههای بین المللی برای مقاصد غیركشتیرانی 1997

چكیده
تصویب كنوانسیون 1997 راجع به حقوق استفاده های غیر كشتیرانی از آبراههای بین المللی گامی مهم و اساسی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار می آید. توسعه ای كه بیش از هر چیز مرهون اصول و قواعد نوین حقوقی است. در این كنوانسیون بسیاری از اصول حقوقی مطرح درحقوق بین الملل محیط زیست ، از قبیل اصل «بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع» ، اصل « ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر » و اصل «همكاری بین المللی» تدوین و ارائه گردیده است . با مطالعه این قواعد و اصول حقوقی می توان سیر توسعه حقوق بین الملل  معاصر را ملاحظه كرد ؛ گرچه بدیهی است حقوق بین الملل محیط زیست برای رسیدن به جایگاه شایسته خود راهی طولانی پیش روی دارد.

واژگان كلیدی : حقوق بین الملل محیط زیست، كنوانسیون نویورك 1997 راجع به حقوق استفاده های غیر كشتیرانی از آبراههای بین المللی ، بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع، ممنوعیت وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر، اصل همكاری بین المللی، آبراهها و دریاچه های بین المللی
قیمت ترجمه فارسی: 8000  تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( دوشنبه 3 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )