تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 5 فیزیک: نظارت شرایط حفاری بر مبنای انتشار صوت (حفر كننده) در طول حفاری تركیب پلیمری فنل/شیشه با استفاده از تغییر بسته موج 

چکیده
برای تشخیص و ارزیابی وضعیت ابزار به مجموعه مناسبی از سیگناله ای فنی جریانی نیاز بوده كه این سیگنال حسگر مناسبی برای بازنگری و كنترل این موقعیت ها می‌باشد. در این مبحث بسته موج متغیر به عنوان ابزاری بوده كه از آن برای تشخیص سیگنال های نشر صوتی موقعیت پلیمر یك شیشه مصنوعی طول حفاری استفاده می‌شود. نتایج نشان می دهد که شاخص های نظارت انتخاب شده از ضریب بسته‌های موج استخراج به طور موثر قادر به تشخیص شرایط مته است.

لغات كلیدی: نشر صوتی، بازنگری وضعیت ابزار، شیشه /فنول، ضریب بسته موج، فاکتور راس خاكریز

1. مقدمه
در سالهای اخیر استفاده از (باخت) ضریب‌های مواد مركب در هر حوزه مهندسی به خاطر مقرون به صرفه بودن مواد پیشرفت داشته است. هر چند كه تعین ویژگیهای مواد مركب به خاطر وجود 2 یا چند فاز مختلف مورد تردید بوده و با اشكال روبه‌رو می‌شود. حفاری یكی از فرایندهای ماشینی است كه در مواد مركب بطور جدی دنبال می‌شود در حالیكه اجزای خروجی تركیب كه برای كامل كردن مجموعه نیاز بوده و معمولاً نزدیك به شبكه‌ها بخش توری تشكیل می‌شوند. حفاری فرآیند پیچیده‌ای است كه خصوصاً با وجود فاكتورهای مشخص در مواد مركب بطور تصادفی بر مجمر ابزار تاثیر گذاشته و آنرا فرسوده می‌كند. خطرات متعدد كوچكی امثال ترك خوردگی قالب بافت داخلی (ماتریكس) قالب و شكستگی الیاف خارجی وجود داشته كه تمام این خطارت شامل حفره‌ها و پرش‌های مواد بوده كه در طول حفاری مواد ایجاد می‌شوند. سطح این خطارت وابسته به وضعیت ابزار برش در طورل ماشینی كردن تنها دارد. برای جلوگیری از بروز خسارت در كار مواد به خاطر مته (حفر كننده) ناقص معمولاً قبل از اینكه عمر مفید ابزار تمام شود تعویض می‌شود حتی با رعایت كردن این اصل راهی برای پیش‌بینی مته‌های معیوب وجود ندارد. با این اطلاعات راهی معتبر ایجاد شده تا موقعیت وضیعیت مته‌ها را بطور اتوماتیك و متوالی كنترل شود.

قیمت ترجمه فارسی: 8000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 
آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )