تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 2 محیط زیست: چهار دیدگاه در فرایند مشارکت عمومی در ارزیابی زیست محیطی و تصمیم گیری: ترکیب نتایج حاصل از 10 بررسی موردی

چکیده
با دانستن این موضوع که مردم چه فکری در مورد فرایند مشارکت عمومی دارند و شتنخت این موضوع که مردم چه چیزی از این فرایندها می خواهند، برای ایجاد یک فرایند قانونی و موثر ضروری بوده و برنامه ای را ارائه می دهد که در بسیاری از موارد پرمعنی و موفق به چشم می آید. این مقاله گزارشی در ارتباط با تحقیقی می دهد تا به بررسی ماهیت تنوع در میان درک شرکت کنندگان بپردازد، از اینکه مناسبت ترین فرایند مشارکت عمومی در ارتباط با ارزیابی محیطی و تصمیم گیری در 10 مورد مختلف چه می باشد.  نتایج نشان می دهد که به طور مشخص جنبه های متفاوتی در این مورد وجود دارد که مشارکت عمومی مناسب چه چیزی می بایست باشد. ما به شناسایی 4 جنبه پرداختیم: مشارکت گروهی دانش محور، ارزیابی تساوی طلبی، همکاری موثر، و همکاری آگاهانه. تحقیقات پیشین در مورد مشارکت عمومی این احتمال را در نظر گرفته است که یک معیار مشخص و جهانی در این مورد وجود دارد که چگونه می توان مشارکت عمومی را به طور صحیح انجام داد یا چنین شرایطی فاکتور مهمی می باشد. این بررسی نشان داده است که در تلاش برای تصمیم گیری یا ارزیابی خاص، جنبه های مختلفی در این مورد وجود دارد که چه مشارکت هایی مناسب تلقی می گردد، که در این زمینه چالشی برای نظریه پردازان و متخصصان ایجاد می گردد. در میان شرکت کنندگان فعال در این 10 بررسی موردی، ما توافقات محدود و نظرات کاملا متفاوتی را در ارتباط با آنچه که یک فرایند خوب به نظر می آید، ممشاهده می کنیم. نکات مورد توافق در این موارد این می باشد که فرایندهای مناسب در ارتباط با تمام  افراد ذینفع بوده، اطلاعات را آشکارا و بسهولت به اشتراک می گذارد، افراد را در یک تعامل معناداری قرار می دهد، و تلاشی را به منظور ایجاد موقعیت های موثر چندگانه انجام می دهد. تفاوت هایی در این زمینه آشکار می گردند که تا چه حدی می توان تاکیدی بر روی اطلاعات و علوم داشت، این مراحل به چه میزان به مدیریت و راهنمایی نیاز دارد، عملکرد مناسب شرکت کنندگان چه می باشد، چگونه می توان موضوعات مربوط به توانایی و اعتمادسازی را دنبال کرد، و نتایج مرتبط به اهداف این فرایند چه می باشد. چنین نتایجی پژوهشگران و متخصصان را به این سمت می کشاند تا تنوع نیاز شرکت کنندگان را علاوه بر شرایط گسترده در زمان مفهوم سازی و اجرای فرایندهای مشارکتی، مد نظر قرار دهد. قیمت ترجمه فارسی: 15000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 

آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )