تبلیغات
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
 
 
 
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی آماده
مقاله شماره 12 محیط زیست: ماهیت پیچیده فاضلاب ها با توجه به پتانسیل های عملیاتی
 
اگر یک فرد به مقایسه پتانسیل کارآمدی فرایندهای عملیاتی شبکه های فاضلاب با توجه به اصول متعارف شبکه های فاضلاب بومی بپردازد،  چندین تفاوت قابل توجهی وجود خواهد داشت . هر یک از این تفاوت ها یک چالش منحصر به فردی را در ارتباط با کارایی عملیات شبکه های فاضلاب مطرح می کند. این تفاوت ها شامل عوامل هیدرولوژیک،  توجهات محیطی و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی فاضلاب ها می باشد.
عوامل هیدررولوژیکی که بخش های عملیاتی و کارایی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
جریانات بارندگی به عنوان یک فرایند تصادفی می باشد . بنابراین بلاتکلیفی مهمی در ارتباط با وقوع زمانی و پیش بینی از پر شدن فاضلاب ها از طریق فرایند بارندگی وجود دارد.تعیین کمیت پارامترها ی مهم شبکه های فاضلاب شامل پارامترهایی چون ظرفیت،  مدت و بسامد آن می باشد. این فاکتورها در ارتباط با استفاده از مفاهیم طراحی شده از این تغییرات همانند  شکل گیری شدت بسامدها یا روش های احتمالی آن می باشد.در نتیجه ماهیت تصادفی جریانات بارندگی زمانی که به بررسی طرح های عملیاتی فاضلاب ها می پردازیم،  به عنوان یک محدودیت اساسی می باشد.قیمت ترجمه فارسی: 12000 تومان
     دانلود نسخه انگلیسی و خرید ترجمه فارسی ژورنال از لینک های پایین


 آخرین مطالب

» سفارش ترجمه ( سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 )
» مقالات انگلیسی با ترجمه آماده ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دعوت به همکاری و استخدام ( جمعه 14 اسفند 1394 )